Tramffordd y Gogarth

Victoria Station, Church Walks, Llandudno, LL30 2NB

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01492 577877   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Ni ddylech fethu prif atyniad treftadaeth Llandudno, sydd wedi bod yn swyno ymwelwyr ers 1902, a’r unig dram ffordd sy’n cael ei dynnu gan gebl ym Mhrydain. Mae’r Tram yn mynd â chi ar daith un filltir brydferth a syfrdanol i gopa Parc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth lle gallwch weld, ar ddiwrnod clir, golygfeydd cyn belled ag Ynys Manaw, Blackpool ac Ardal y Llynnoedd yn Lloegr.

Mae eich taith yn dechrau yng Ngorsaf Victoria, sydd yn agos at Draeth y Gogledd a’r pier yn Llandudno. Cymerwch eich sedd ar un o’r tramiau Fictoraidd sydd wedi’u hadfer yn hardd a dechrau ar y daith sy’n dringo i fyny ffyrdd troellog y Gogarth, gyda golygfeydd aruthrol o fae ysgubol Llandudno.

Yn yr Orsaf Hanner Ffordd, gallwch ddysgu am hanes rhyfeddol peirianneg oes Fictoria a gweld y system raffol bwerus ar waith. Ymunwch ag un o’r tramiau eraill sydd wedi’u hadfer yn fendigedig i gwblhau eich taith i’r copa. Gwyliwch allan am y Geifr Cashmir gwyllt a Glöynnod Byw y Glesyn Serennog.

Ar ôl cyrraedd y copa, ymlaciwch a mwynhewch y golygfeydd aruthrol neu archwilio’r Gogarth a’i atyniadau niferus.

Atyniadau Eraill