Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian

Archebu

Gwefan

  Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mae’r Cambriaidd yn un o’r rheilffyrdd mwyaf prydferth ym Mhrydain ac yn ymestyn am 120 o filltiroedd trwy ardal o harddwch naturiol. O’r Amwythig yn sir Amwythig, mae’r brif reilffordd Gambriaidd yn eich cludo dros glawdd Offa i Gymru, trwy dirwedd garw’r mynyddoedd, trefi marchnad hen a hynod, safleoedd Treftadaeth y Byd a chestyll, traws gwlad tuag arfordir prydferth gorllewin Cymru. Yma, mae’n uno â Rheilffordd Gambriaidd yr arfordir gan gynnig golygfeydd ysblennydd, teithiau cerdded ar hyd yr arfordir a llefydd i ymweld a darganfod ar hyd arfordir Gwynedd. Cymrwch saib gan alw i mewn yn rai o safleoedd Atyniadau Eryri ar hyd y daith.


Atyniadau Eraill