Rheilffordd Talyllyn

Talyllyn Railway Company, Wharf Station, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EY, Wales

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01654 710472   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


… Eich Antur Rheilffordd Eich Hun

Mae golygfeydd hardd, cerbydau cyfforddus a pheiriannau stêm hanesyddol yn eich disgwyl yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Yma ceir arfordir gogoneddus, coetiroedd hynafol, mynyddoedd, rhaeadrau a traphont, i’ch denu wrth i chi ddechrau ar eich taith.

Ymlaciwch a mwynhewch olygfeydd trawiadol o ardal De Eryri, gyda lluniaeth yng Ngorsaf yr Harbwr Tywyn a Gorsaf Abergynowlwyn a bar gyda thrwydded lawn yng Nglanfa Tywyn gyda chwrw arobryn wedi ei fragu’n lleol.

Fel un o rheilffyrdd stêm enwocaf y byd, rydym yn gwybod ychydig am greu taith arbennig: bydd hyd yn oed taith fer ar ein rheilffordd yn eich helpu i ymlacio - cymaint felly, nes ein bod yn sicr y byddwch yn dymuno ailfyw’r profiad cyfan eto …


Atyniadau Eraill