Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri

Harbour Station, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NF

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01766 516000   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Rheilffordd Ffestiniog

Rheilffordd Ffestiniog yw’r cwmni rheilffordd annibynnol hynaf yn y byd – a sefydlwyd gan Ddeddf Seneddol ym 1832. Fe gyflwynodd y locomotifau stêm cul cyntaf yn y byd ym 1863 ac mae pedwar o’r locomotifau gwreiddiol wedi goroesi.

Cafodd y rheilffordd ei hadeiladu fel lein disgyrchiant a cheffyl i gludo llechi o’r chwareli yn y mynyddoedd o amgylch Blaenau Ffestiniog. Wrth i’r diwydiant llechi ffynnu, fe ffynnodd y lein a thref Porthmadog hefyd. Roedd llechi o Flaenau Ffestiniog yn cael eu hallforio i borthladdoedd o amgylch y byd – llawer ohonynt mewn llongau a adeiladwyd ym Mhorthmadog.

Efallai bod y lein yn fwyaf adnabyddus am ei fflyd o locomotifau Double Fairlie unigryw, a adeiladwyd gan beirianwyr y rheilffordd ei hun, yn y gweithdai rheilffordd hynaf sydd mewn defnydd unrhyw le yn y byd.

Yn yr hanner canrif diwethaf, mae Rheilffordd Ffestiniog wedi datblygu i fod yn un o’r prif atyniadau i dwristiaid yng Nghymru. Gall ymwelwyr i’r rheilffordd fwynhau harddwch naturiol aruthrol Eryri wrth iddynt fynd drwy ardaloedd na ellir eu cyrraedd ar ffyrdd ac nad yw golygfeydd a synau bywyd modern wedi amharu arnynt. Ym Mhorthmadog, mae’r lein yn cysylltu â Rheilffordd Eryri a threnau i Feddgelert a Chaernarfon.

Rheilffordd Eryri

Yn dechrau ei thaith o dref hanesyddol Caernarfon, Rheilffordd Eryri yw rheilffordd gul ddiweddaraf gogledd Cymru a lein treftadaeth hiraf y DU, yn gweithredu’r locomotifau stêm cul mwyaf pwerus yn y byd.

Y ffordd orau o brofi golygfeydd gwych Parc Cenedlaethol Eryri yw o un o’r trenau hyn wrth i chi eistedd yn ôl a mwynhau’r olygfa yn ystod y daith 25 milltir. Mae’r rheilffordd yn mynd heibio godre’r Wyddfa, i bentref prydferth Beddgelert, drwy Fwlch hardd Aberglaslyn ac ymlaen i Borthmadog.

Mae’r trenau’n rhedeg yn ddyddiol yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst a’r rhan fwyaf o ddyddiau’r wythnos o fis Ebrill i fis Mehefin ac ym misoedd Medi a Hydref. Mae taith gylch lawn yn cymryd tua 5 awr i’w chwblhau, ond mae teithiau byrrach i orsafoedd eraill ar gael hefyd. Gallwch adael y car a phrofi taith gyfforddus yn y cerbydau o ansawdd uchel gyda lluniaeth ar y trên a bwyd wedi’i goginio’n ffres a’i weini i chi yn eich sedd. Mae’r trenau hefyd yn cynnig taith dosbarth cyntaf moethus yn y cerbydau Pullman am dâl ychwanegol bychan.

Ym Mhorthmadog, mae’r rheilffordd yn rhannu ei gorsaf gyda rheilffordd fyd-enwog Ffestiniog gyda threnau i Dan y Bwlch a Blaenau Ffestiniog, lle mae cysylltiadau ar gael i lein Dyffryn Conwy a theithio ymlaen i arfordir gogledd Cymru.


Atyniadau Eraill


RHEILFFORDD LLYN TEGID

RHEILFFORDD LLYN TEGID

1.4 from Caernarfon Station milltir i ffwrdd

Wales Coast Path

RHEILFFORDD YR WYDDFA

2.6 from Porthmadog Station milltir i ffwrdd

RHEILFFORDD TALYLLYN

RHEILFFORDD TALYLLYN

5.9 from Porthmadog Station milltir i ffwrdd