Rheilffordd Llyn Tegid

Llanuwchllyn Station, Bala, Gwynedd LL23 7DD

Gwefan

  01678 540666   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mwynhewch olygfeydd hardd de Eryri a darganfod swyn ein trenau stêm rheilffordd gul ar y daith yn ol ac ymlaen o naw milltir ar hyd glannau Llyn Tegid, sef y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Ewch i weld y golygfeydd godidog o’r mynyddoedd ar draws y llyn, o dan drem yr Arenig Fawr a mynyddoedd yr Aran.

Daliwch y trên yng ngorsaf Llanuwchllyn neu yn y Bala (Penybont), eisteddwch yn ôl ac ewch ar daith hamddenol y tu ôl i un o’n trenau locomotif stêm hanesyddol, pob un wedi’u hachub o chwareli llechi gogledd Cymru ac sydd bellach wedi’u hadfer yn gariadus. O Lanuwchllyn, mae’r llinell yn mynd heibio i borfeydd tawel cyn cyrraedd blaen y llyn ac yn dilyn y lan ddeheuol am weddill y daith i’r Bala, gan groesi afonydd a nentydd mynyddoedd, ond byth yn crwydro’n rhy bell o’r llyn. Gallwch rannu’ch taith ar bob pen i archwilio’r Bala neu Lanuwchllyn neu stopio wrth y llyn yn yr orsaf canol ffordd yn Llangywer.

Fel rheol, mae modd i’r cyhoedd fynd i’n siediau injans yn Llanuwchllyn, ac yma gallwch edrych ar y casgliad mwyaf o hen injans stêm chwareli gweithredol yng Nghymru. Gallwch hefyd gymryd golwg ar barth preifat fel rheol y signalwr traddodiadol gydag ymweliad â blwch signalau’r orsaf sydd wedi bod yn rheoli’r trenau yn yr orsaf er 1896.

Yn newydd ar gyfer 2018: ewch i’n canolfan ddehongli yn Llanuwchllyn a darganfod mwy o’n hanes.

Mae ein siop rhoddion yn gwerthu amrywiaeth o nwyddau ac mae caffi’r orsaf yn Llanuwchllyn yn gweini amrywiaeth o fyrbrydau poeth ac oer a dewis o gacennau i dynnu’r dŵr o’ch dannedd.

Rydym ar agor bron bob dydd o’r Pasg i ddechrau mis Hydref ac yn ystod hanner tymor mis Chwefror a mis Hydref. Bydd Siôn Corn yn ymweld ym mis Rhagfyr ac rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau arbennig ar hyd y flwyddyn.

Mae modd i gadeiriau olwyn fynd ar ein trenau ac i’n gorsafoedd a gall pob trên gario hyd at ddwy gadair olwyn.

Ni hefyd yw cartref “Alice the Little Welsh Engine” go iawn a’i chwaer Winifred, a gafodd eu hachub a’u dychwelyd i Gymru o UDA, a rhyngddynt, maen nhw wedi’u cynnwys mewn tri o’r llyfrau gwych i blant a ysgrifennwyd gan Pauline Hazelwood.

Gellir dod o hyd i amserlenni a gwybodaeth am ffioedd, yn ogystal â manylion ein holl ddigwyddiadau arbennig ar ein gwefan yn www.bala-lake-railway.co.uk

Dewch i ymuno â ni am daith ar reilffordd fach gyfeillgar y Bala!

Atyniadau Eraill