Snowdonia Attractions

image


Parc Cenedlaethol Eryri yw un o’r rhai mwyaf ym Mhrydain. Dyma’n sicr yw’r un mwyaf mawreddog, yn brolio’r copa uchaf yng Nghymru a Lloegr. Fodd bynnag, mae llawer mwy i Barc Cenedlaethol Eryri na’r Wyddfa. Mae’r Parc yn ymestyn dros 823 milltir sgwâr; saif naw cadwyn o fynyddoedd o fewn ei ffiniau, yn cynnwys dros 90 o gopaon a 100 o lynnoedd - digon o le ar gyfer gweithgareddau awyr agored gwych i bob oed a gallu.

Gyda thirweddau gwyllt a phentrefi sy’n llawn hanes, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gyrchfan drawiadol ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau, gwyliau byr neu ddyddiau allan gyda’r teulu a ffrindiau. Mae’r Parc fwyaf adnabyddus am deithiau crwydro, ond mae digonedd o bethau eraill i’w mwynhau, o raeadrau, llynnoedd a beicio mynydd o’r radd flaenaf, i reilffordd stêm hynafol sy’n dringo’r copa uchaf yng Nghymru. Mae chwaraeon dŵr a physgota yn hynod o boblogaidd gan fod yma ddigon o lynnoedd, afonydd a morlinau i’w mwynhau! Mae rhwydweithiau llwybrau ceffylau helaeth i’r rhai sy’n hoffi teithio ar gefn ceffyl, ac mae cyrsiau golff o’r radd flaenaf yn frith drwy’r Parc Cenedlaethol.

Rhagor o wybodaeth am Barc Cenedlaethol Eryri.