Snowdonia Attractions

image


Rydym wedi hen arfer â chroesawu cerddwyr i Gymru!

Mae gennym lwybrau cerdded o bob lliw a llun: garw a llyfn, hir a byr, hawdd a blinedig. Mae gennym lwybrau mwyn ger llynnoedd a fforestydd, llwybrau i gopa’r Wyddfa a heriau difrifol i’r cerddwyr brwdfrydig a dewr.

Fodd bynnag, nid mynyddoedd yw’r cyfan - mae’r cyfleoedd cerdded arfordirol wedi gwella yn ddiweddar wrth i Lwybr Arfordir Cymru agor - y cyntaf o’i math yn y byd. Mae maint a gwychder y Llwybr yn ei wneud yn wahanol i unrhyw un arall yn y byd, a p’un ai ydych chi’n awyddus i roi cynnig ar wneud y pellter cyfan fel yr her dygnwch eithaf, neu os ydych chi dim ond eisiau cerdded yn hamddenol yng nghefn gwlad, peidiwch â cholli’r llwybr godidog hwn a’i arfordir.

Un o’r pethau gorau am y llwybr yw y gellir ei fwynhau mewn darnau bychain os hoffech chi edmygu’r golygfeydd heb fentro’r her. Mae gan arfordir Cymru lawer o amrywiaeth ac mae wir yn cynnig rhywbeth i bawb. O lwybrau ar y clogwyni i grwydro morydol, pentrefi pysgota hardd i ddinasoedd bywiog, etifeddiaeth ddiwydiannol i gestyll anorchfygol, traethau gwyntog diffaith i lannau môr prysur. Ar hyd y ffordd mae 41 traeth, 18 castell, a 12 gwarchodfa natur, heb anghofio’r atyniadau a gweithgareddau niferus.

Mae’r Llwybr yn eich tywys drwy dirwedd Cymru, yn ogystal â’ch arwain drwy ei hetifeddiaeth a’i chymunedau.

Am ragor o wybodaeth a mapiau a chyfleusterau, ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru.