Parc Coed y Sipsiwn

Gypsy Wood Park Bontnewydd Caernarfon Gwynedd LL55 2YA

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01286 673133   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mae Parc Coed y Sipsiwn yn ddiwrnod hudolus i ymwelwyr o bob oed, diwrnod a fydd wrth fodd y teulu cyfan.

Nid oes llawer o lefydd lle gallwch gyfuno hud y tylwyth teg gyda swyn anifeiliaid ac ardal wyllt 20 acer o goetir naturiol hardd, ond yma ym Mharc Coed y Sipsiwn, dyna’n union a wnawn, a dyna pam ein bod yn un o’r cyfrinachau gorau yng Nghymru.

Mae llawer o bethau i’w gweld a’u gwneud yn ein parc awyr agored ar odre mynyddoedd Eryri yng ngogledd Cymru, ac yn atyniad hanfodol i bobl sydd wrth eu boddau gydag anifeiliaid, natur, yr awyr agored, trenau a’r tylwyth teg.

Dewch â’ch esgidiau glaw gyda chi i archwilio’r gwlypdiroedd, cwrdd â’r holl anifeiliaid gwahanol sy’n byw yma, dod o hyd i’r tylwyth teg, gwneud dymuniad, camu ar drên Woody a mwynhau un o’n hardaloedd chwarae antur gwych: dim ond rhai o’r digwyddiadau a’r atyniadau sydd ar gael ym Mharc Coed y Sipsiwn.

Mae gennym Gaffi a Siop ar y safle, sy’n darparu lluniaeth, diodydd a byrbrydau poeth ac oer, ond mae croeso i chi ddod â’ch picnic eich hun a’i fwyta yn un o’n hardaloedd picnic arbennig.

Mae Parc Coed y Sipsiwn ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau preifat, grwpiau ysgolion a phartïon. Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth bellach.

Atyniadau Eraill