Snowdonia Attractions

Gwybodaeth i Ymwelwyr yng Ngogledd Cymru


Mynyddoedd ac Arfordir Eryri: Gwefan swyddogol Mynyddoedd ac Arfordir Eryri, yn cynnwys popeth sydd angen i chi wybod am ble i aros, beth i’w wneud a sut i wneud y mwyaf o’ch gwyliau yng Ngogledd Cymru. www.visitsnowdonia.info

Parc Cenedlaethol Eryri: Gwefan swyddogol y Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru, cartref y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. www.eryri-npa.gov.uk

Go North Wales: Gwybodaeth swyddogol i ymwelwyr a phobl leol wedi ei lunio i’ch helpu ddarganfod mwy am yr ardal. www.gonorthwales.co.uk

Canllaw i Ymwelwyr i Gymru: Yn darparu amrywiaeth eang o wybodaeth dwristaidd i ymwelwyr y wlad arbennig hon. www.walestouristguide.com

Gwasanaethau Bws Lleol: Amserlenni, tocynnau teithio a gwybodaeth am Wasanaeth Sherpa’r Wyddfa sy’n gweithredu yn, ac o gwmpas, mynyddoedd Eryri. www.gwynedd.llyw.cymru/trafnidiaethgyhoeddus

Llety yng Ngogledd Cymru


Nant Gwrtheyrn: 24 bwthyn teras a adeiladwyd yn 1860, sydd wedi eu trawsnewid i lety modern 4* sydd wedi eu hachredu gan Croeso Cymru. www.nantgwrtheyrn.org/llety

Bythynnod Glasfryn: Saith llety gwyliau hunan arlwyo o safon uchel ger Eryri ac Abersoch, gyda lle i rhwng 2 a 14 o bobl. www.glasfryncottages.co.uk

Oriel Plas Glyn y Weddw: Llety hunan arlwyo 4 gyda lle i hyd at 10 o bobl mewn Plasty Gothig o Oes Fictoria sy’n adeilad rhestredig Gradd II, gyda golygfeydd o fynyddoedd godidog Eryri a Bae Ceredigion. www.oriel.org.uk/cy/llety

Plas Tan y Bwlch: Llety i hyd at 60 o bobl. Pan fydd ystafell ar gael, gellir archebu Swper a Gwely a Brecwast ym Mhlas Tan y Bwlch heb gymryd rhan yn un o’n cyrsiau. www.eryri-npa.llyw.uk

Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth: Un o westai mwyaf eiconig Gogledd Cymru. Saif y llety 4* hwn ar arfordir hardd Eryri ym mhentref enwog Portmeirion. www.portmeirion.cymru/aros/castell-deudraeth/

Bythynnod Portmeirion. 17 bwthyn hunan arlwyo gyda lle i rhwng 3 ac 8 o bobl. www.portmeirion.cymru/

Ffermdy Bodnant: Wedi ei leoli mewn amgylchedd ystâd dawel, yng nghanol Dyffryn Conwy, mae Ffermdy’r Ffwrnais o’r 18fed ganrif yn cynnig yr encil gwyliau delfrydol. www.bodnant-welshfood.co.uk/accommodation

Glampio yn Surf Snowdonia: Rhai medrau yn unig o ddibyn y dŵr, daw ein llety ar ffurf podiau gwersylla cysurus, gyda lle i hyd at bedwar person ym mhob un. Mae trydan a gwres tanddaearol ym mhob pod. www.surfsnowdonia.com/onsite-glamping/

Llety yng Ngogledd Cymru – rhestr gynhwysfawr o westai, Gwely a Brecwast, tai llety, gwersylla, parciau gwyliau a llety hunan arlwyo yng Ngogledd Cymru www.gonorthwales.co.uk/where-to-stay

Campsites.co.uk - over 100 campsites to choose from in North Wales click here - Saesneg yn unig.

Gwybodaeth am Gerdded Mynyddoedd ac Arfordir Gogledd Cymru


Llwybr Arfordir Cymru - Mae Llwybr Arfordir Cymru yn llwybr hir sy’n dilyn, neu yn mynd yn agos at, y rhan fwyaf o arfordir Cymru. Agorwyd ef ar y 5ed o Fai 2012, a chynigia lwybr cerdded 870 milltir o Gas-gwent yn y de i Queensferry yn y gogledd. www.walescoastpath.gov.uk

Cerdded Mynyddoedd – Gallwch ddringo’r Wyddfa neu fwynhau un o’r nifer o gadwyni o fynyddoedd eraill, llwybrau o amgylch llynnoedd, teithiau cylchol neu’r llwybrau cerdded sydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. www.visitsnowdonia.info/walking-85.aspx

Gwasanaeth Gwybodaeth Tywydd ar y Mynyddoedd: Gwybodaeth hanfodol i gerddwyr a dringwyr. www.mwis.org.uk/sd.php

Tîm Achub Mynydd Aberglaslyn: Yn darparu gwasanaeth chwilio ac achub yng Ngogledd Orllewin Cymru. www.aberglaslyn-mrt.org

SGGC Gogledd Cymru: Mae Sefydliad Gwylwyr y Glannau Cenedlaethol yn darparu gwylwyr sydd wedi eu hyfforddi a’u cymhwyso i gadw llygad ar y môr a’r llwybrau ar hyd arfordir Gogledd Cymru yn ystod y dydd, er mwyn sicrhau diogelwch pawb sy’n mwynhau ein cyfleusterau arfordirol. www.nci-northwales.org