Parc Antur Surf Snowdonia

Adventure Parc Snowdonia Conway Road Dolgarrog Conwy Valley LL32 8QE

Archebu

Gwefan

  01492 353 123   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mae croeso cynnes yn aros amdanoch ym Mharc Antur Surf Snowdonia: y lagŵn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd a’r gyrchfan gwyliau antur awyr agored fwyaf deniadol yn y Deyrnas Unedig i chi, eich cyfeillion a’r holl deulu gael ei mwynhau.

Yr atyniad mwyaf poblogaidd yw’r lagŵn syrffio 300 metr o hyd, ond mae llwythi o bethau eraill i chi eu profi pan fyddwch yn ymweld – campau a chyffro adrenalin ar ein lagŵn Crash a Sblash neu gorff-fyrddio, yn ogystal â lle chwarae meddal i blant.

Beth am drefnu i gael gwyliau byr neu benwythnos syrffio a dysgu syrffio gyda’n hysgol syrffio gyfeillgar? Rydym ni’n cynnig gwersi a chyrsiau wedi’u trefnu’n benodol, ar gyfer pob oed a gallu.

Mae ein bwyty a bar o’r radd flaenaf, yn cynnig y gorau o gynnyrch lleol, ac mae llefydd aros gwely a brecwast glampio ar y safle, yn dechrau o £25 y person y noson.

Os ydych chi’n chwilio am wyliau o weithgareddau ffantastig neu ddiwrnod allan gwych i’r teulu, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydym ni yn Eryri, Gogledd Cymru, wrth galon digwyddiadau antur awyr agored yn y Deyrnas Unedig.


Atyniadau Eraill


Wales Coast Path

RibRide

25.6 milltir i ffwrdd

Zip World Fforest

Zip World Fforest

8 milltir i ffwrdd