Portmeirion

Portmeirion, Minffordd, Penrhyndedraeth, LL48 6ER.

Archebu

Gwefan

  01766 770000   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Wedi’i leoli ar benrhyn preifat ei hun yn edrych allan dros olygfeydd arfordirol trawiadol mae’r pentref Eidalaidd a adeiladwyd gan Syr Clough Williams-Ellis yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru. Yn ogystal â’i bensaernïaeth eiconig, amgylcheddau golygfaol a choetiroedd eang, mae Portmeirion yn gartref i 2 westy, clwstwr o fythynnod hanesyddol, sba a bwytai arobryn. Dysgwch mwy am stori hynod Portmeirion yn ein canolfan ymwelwyr a’n sioe glyweledol. Teithiau tywys a thaith trên am ddim i’w mwynhau yn ystod y tymor prysur. Ni chaniateir anifeiliaid anwes (ac eithrio cwn tywys).

Polisi cwn tywys un unig - cliciwch yma


Atyniadau Eraill