Taith Chwarel Zip World Velocity

Archebu

Bargen Tocyn Eryri

  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


I’r bobl sy’n dymuno mwynhau’r golygfeydd ond heb fod yn hedfan, dewch gyda ni ar beth oedd gynt yn gerbydau militaraidd i fynd â chi ar daith gyfareddol trwy Chwarel y Penrhyn ac i’r pen uchaf. Yno bydd golygfeydd allan i Iwerddon ar ddiwrnod clir. Gallwch lawr lwytho sylwebaeth ar hanes y chwarel yn y dderbynfa, i’r rhoi ar eich ffôn clyfar.

Mae’r daith o gwmpas y chwarel yn ffordd ddelfrydol o ymuno yn yr antur. Bydd y gwesteion yn cael eu casglu tu allan i’r dderbynfa ac yn mynd at le mae’r
‘Little Zipper’ yn gorffen.

O’r fan honno, cewch eich cludo i fyny ffordd y chwarel, at bwynt Big Top y Velocity. Ar hyd y daith mae tystiolaeth o ddiwydiant y gorffennol, a bydd ein gyrwyr proffesiynol ni’n gallu adrodd hanesion nerthol a rhoi gwybodaeth i chi amdanynt.

Ar ôl cyrraedd y copa, cewch wylio pobl yn mynd i fyny ac i lawr y wifren zip, sy’n filltir o hyd, ac wedyn fynd yn ôl yn yr un cerbyd i’r dderbynfa eto.

Atyniadau Eraill


Wales Coast Path