Zip World Velocity

Zip World, Chwarel y Penrhyn, Bethesda LL57 4YG

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01248 601444   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Zip World Velocity, Bethesda, yw’r wifren zip gyflymaf yn y byd a’r un hiraf yn Ewrop. Bydd yr antur hon yn mynd â chi ar y Little Zipper, i gynyddu eich hyder, cyn i chi fynd i fyny’r chwarel ar ein cerbydau coch enwog ni. Gallwch lawr lwytho sgwrs ar hanes Chwarel y Penrhyn yn y dderbynfa, a gwrando arni unrhyw adeg. Edrychwch ar y golygfeydd trawiadol o’r Big Top ar Velocity, allan tuag at Ynys Môn a chael gweld Ynys Manaw ar ddiwrnod clir! Wedyn byddwch yn mynd i lawr y Big Zipper dros lyn y chwarel, yn aml yn cyrraedd cyflymder o dros 100 milltir yr awr.

Zip World Velocity yw’r cartef i Daith Chwarel Velocity


Atyniadau Eraill