Zip World Caverns

Zip World Caverns, The Slate Caverns, Bleanau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3NB

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01248 601444   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mae Zip World Caverns yn antur danddaearol gydag awyrgylch a theimlad unigryw i’ch bywiogi, mewn lle oedd wedi’i gau i bobl am bron 200 mlynedd. Dyma’r profiad pob tywydd gwirioneddol eithafol!

Ar ôl cael eich gwisg ac offer, cewch gwrs hyfforddi sy’n defnyddio’r system rhaffau diogelwch arbenigol cyn cychwyn am y prif gwrs. Bydd ein Tîm ni ar gael gydol yr amser i helpu unrhyw anturwyr nerfus.

Cewch fynd ar daith epig trwy’r ceudyllau tanddaearol ar wifrau zip, pontydd rhaff, via ferrata a thwneli.

Eisiau i’r profiad barhau’n hirach? Felly trowch tua’r dde a rhoi’r prawf eithaf i’ch nerfau gyda’r diweddglo NEWYDD yn y Ceudyllau!!

Mynd trwy fwlch 8m o hyd yn y graig, trwy ddewis naill ai i ‘gerdded y lein’ trwy sefyll ar raff sydd ddim ond 12mm o led i daclo uchder o 25 m, neu fynd fesul dipyn, o siglen i siglen, gan ddefnyddio bariau mwnci gyda 14 y ffyn ynddynt. Unwaith byddwch wedi llwyddo i gwblhau hyn, byddwch yn wynebu’r ‘grisiau i’r nefoedd’, sef y trydydd via ferrata, a’r uchaf, sy’n 36 o risiau ac yn mynd â chi i bwynt uchaf y cwrs trwy’r Ceudyllau, 30m uwchben y ddaear. Ac o’r fan honno cewch wynebu eich her olaf: y wifren zip sythaf yn y Deyrnas Unedig.


Atyniadau Eraill