Zip World Bounce Below

Zip World Bounce Below, The Slate Caverns, Bleanau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3NB

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01248 601444   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Dyma’ch cyfle i fod fel James Bond a Lara Croft wrth i Bounce Below ailagor, yn fwy o faint, yn well ac yn fwy bownsiog nag erioed.

Ar ôl blwyddyn o gynllunio ac ail adeiladu, a buddsoddiad o dros £3/4miliwn, mae Bounce Below yn ôl i roi pwl o hwyl llwyr pur i bobl saith oed a throsodd, mewn lleoliad ysblennydd yn ddwfn dan ddaear.

Mae’r safle syfrdanol yma, mewn beth oedd gynt yn chwarel lechi ym Mlaenau Ffestiniog, Gogledd Cymru, yn gadael i chi chwarae, llithro, rowlio, neidio a bownsio o rwyd i rwyd mewn ogof sydd yr un faint ag eglwys gadeiriol.

Mae Bounce Below wedi cael gwaith ailwampio anferth a nawr yn cynnig pedair sglefren ddiwydiannol newydd, sydd yr un uchder â dau fws deulawr, a chwe lefel newydd o hwyl yn bownsio, gan roi 400 metr sgwâr ychwanegol i anturwyr tanddaearol eu darganfod.

Bydd ymwelwyr yn mynd i mewn i rwydwaith o ogofau anferth wedi’u cuddio dan ddaear, lle unwaith roedd gwaith cloddio yn ystod oes Victoria, erbyn hyn wedi dod yn ôl yn fyw fel yr unig le chwarae tanddaearol o’i fath, yn cynnig antur unigryw mewn lleoliad prydferth a hanesyddol.


Atyniadau Eraill