Yr Hwylfan

The Fun Centre Christchurch, Caernarfon, LL55 1AR

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01286 671911   E-bost   Facebook
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Hwn yw’r mwyaf, Hwn yw’r gorau, Mae’n wych

Yr Hwylfan 1400 troedfedd sgwâr o hwyl i’r teulu, o dan un to, yn cynnwys llithrenni uchel 25 troedfedd, pyllau peli, rhwydi, tyrau, grisiau troelli, drysfa dywyll a llawer mwy:

Mae ardal chwarae meddal ar wahân i blant o dan 5 oed.

Chwaraeon laser y gofod: Ceisiwch herio a thwyllo eich gwrthwynebwyr yn y gêm llawn hwyl o gyfrwyster, sgiliau ac arbenigedd.

Go carts bychan: Gyrrwch o amgylch trac go carts Gog’s ar y llawr uchaf.

Bwyty Teuluol Trwyddedig Yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd wedi’u coginio’n ffres a diodydd.

Amgueddfa: Ewch o amgylch yr amgueddfa dreftadaeth ryngweithiol ddiddorol yn olrhain hanes Eglwys Crist.

Ymunwch yn yr hwyl gyda’r plant neu ymlacio yn yr heulwen ar y patio awyr agored wrth i’r plant losgi egni.

Atyniadau Eraill


Gelli Gyffwrdd

Gelli Gyffwrdd

5.8 milltir i ffwrdd

Wales Coast Path

Parc Coed y Sipsiwn

2.3 milltir i ffwrdd

Sw Môr Môn

Sw Môr Môn

13.7 milltir i ffwrdd