Gwaith Copr Sygun

Sygun Copper Mine Beddgelert, Gwynedd LL55 4NE

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01766 890595   E-bost   Facebook
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mae Gwaith Copr Sygun yn cynnig cyfle prin i’r rhai sy’n hoff o anturio ac sy’n llawn chwilfrydedd, i brofi rhyfeddodau mwynglawdd copr hanesyddol drostynt eu hunain.

Mwynhewch ein teithiau tywys clyweledol sy’n eich galluogi i archwilio hen weithfeydd Mwynglawdd Copr o oes Fictoria. Dewch i ddarganfod y siambrau mawr lliwgar a gweld y ffurfiannau stalactidau a’r stalagmidau godidog. Dyma antur go iawn i bob oed, beth bynnag fo’r tywydd.

Ar ôl mentro o dan y ddaear, eisteddwch yn ôl ac ymlacio gyda choffi ffres a chacen a phori yn ein Siop Anrhegion helaeth tra bo’r plant yn gollwng stêm ar yr iard chwarae.

Gweithgareddau uwchben y ddaear: Amgueddfa Hynafiaethau, Tremio Aur, Canfod Metelau, Lle Chwarae Antur, Castell Neidio (os yw’r tywydd yn caniatáu) a Theithiau Cerdded ar lan y Llyn.

Atyniadau Eraill


ZIP WORLD CAVERNS

ZIP WORLD CAVERNS

10.7 milltir i ffwrdd

Wales Coast Path

ZIP WORLD BOUNCE BELOW

17.2 milltir i ffwrdd