Plas Tan y Bwlch: Tŷ a Gerddi

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, LL41 3YU

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01766 772600   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Saif Plas Tan y Bwlch ar lecyn bendigedig yn edrych dros ddyffryn Afon Dwyryd yng nghanol y Parc Cenedlaethol. Nid oes unrhyw ran o’r Parc fwy na rhyw waith awr o yrru oddi yma ac mae rhai o’r golygfeydd godidocaf ym Mhrydain o fewn cyrraedd hawdd. Cafodd ei adeiladu ar ddechrau’r G17 a bu am flynyddoedd maith yn gartref Cymreig i’r teulu Oakeley, perchnogion chwarel danddaearol fwyaf y byd ar un cyfnod. Rydym ni heddiw yn mwynhau eu hetifeddiaeth nhw: gerddi a driniwyd mor ofalus, grisiau a llwybrau a luniwyd mor gain, lle mae planhigion cynhenid, hen ac ifanc yn byw ochr yn ochr. Ar ôl tro yn y gerddi, beth am goroni’ch ymweliad â phaned a chacen cartref o flaen un o olygfeydd godidocaf Eryri?

Atyniadau Eraill