Rheilffordd Llyn Padarn

Gilfach Ddu, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd. LL55 4TY

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01286 870549   E-bost   Facebook
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Eisteddwch yn ôl a chael teithio mewn ffordd fwy hamddenol. Gadewch i’n trenau stêm bychan ni fynd â chi ar daith trwy olygfeydd ysblennydd, yng nghalon Eryri. Bydd y daith yn mynd â chi heibio Castell Dolbadarn, sydd o’r 13eg ganrif, dros afonydd a nentydd ac ar hyd rhan o hen lwybr y rheilffordd llechi ar lannau Llyn Padarn prydferth. Cewch fwynhau golygfeydd godidog o’r Wyddfa a’r copaon uchel oddi amgylch, o sedd gyfforddus yn eich cerbyd trên.

Mae’n daith ddwyffordd o bum milltir, yn cymryd tua 60 munud, gyda’r trenau’n aros am ychydig funudau yng Nghei Llydan hanner ffordd ar hyd y llyn. Yma mae gennym ni safle picnic braf iawn ar lan y llyn, a chiosg yn gwerthu bwyd a diod yn ystod y tymor prysuraf.

Bydd yn dychwelyd i Gilfach Ddu lle gallwch adael y trên ac ymweld â’n siop a chaffi, lle bydd lluniaeth ysgafn a phrydau ar gael. Neu gallwch wylio tra bydd y trên yn cael mwy o ddŵr a glo. Efallai byddwch hefyd eisiau ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru.

Os byddwch yn dewis aros gyda’r trên i Lanberis, bydd hynny’n cymryd tua 70 munud (llai ar deithiau olaf y dydd). Tocynnau ar gael ar gyfer un daith ddwyffordd, ond sy’n caniatáu i chi ddod i ffwrdd a chael trên hwyrach yn ôl er mwyn cael gwneud y defnydd gorau o’ch diwrnod.

Mae pob un o’n trenau wedi’u trefnu i gael eu tynnu gan un o’n peiriannau trên stêm lein fach hanesyddol ni, sydd wedi bod yn gweithio cyn hyn yn y chwareli llechi gerllaw.

Atyniadau Eraill


0.9 milltir i ffwrdd

Wales Coast Path

0.2 milltir i ffwrdd

10.2 milltir i ffwrdd