Gelli Gyffwrdd

Greenwood Family Park Y Felinheli Gwynedd LL56 4QN For SAT NAV use LL55 3AD

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01248 671493   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mae Gelli Gyffwrdd wedi ennill gwobr yr Atyniad Gorau i’r Teulu yng Ngogledd Cymru am chwe blynedd yn olynol, ac ni ellir rhagori ar ddyddiau allan fel hyn! Mae Gelli Gyffwrdd mewn lleoliad 27 acer hudolus, ac mae’n hawdd gweld pam ei fod yn ddiwrnod allan llawn – darganfod antur yn y goedwig, atyniadau aruthrol a diwrnod o hwyl i’r teulu yn y gelli. Mwynhewch antur wlyb yr unig reid dŵr sy’n rhedeg ar ynni’r haul yn y DU, ewch ar wib ar y reid gyntaf yn y byd sy’n defnyddio grym pobl i’w bweru neu llithrwch i lawr y rhedfa sled hiraf yng Nghymru! Bydd plant wrth eu boddau yn darganfod y sbonciwr enfawr Giant Jumper, archwilio tyrau yng nghopaon y coed, a diosg eu hesgidiau a’u sanau ar gyfer y Llwybr Troednoeth neu anelu am aur gyda’r Bwa a Saeth. Rydym yn barod am ddyddiau gwlyb hefyd! Mae’r Sgubor Hud yn llawn o’r gweithgareddau chwarae dan do diweddaraf gydag ardal ar wahân ar gyfer plant o dan 3 oed. Byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu yn Theatr y Goedwig lle bydd ein diddanwyr gwych yn eich difyrru yn ystod gwyliau’r ysgol, yn cynnwys Smarty Marty y Clown, Sioe Harley a Ricardo y Môr-leidr - maent yn ysu i wneud i chi chwerthin. Mae cyfle i fod yn greadigol yn yr ardal grefftau lle gallwch weld crefftwyr lleol a gwneud rhywbeth unigryw i fynd adref gyda chi! Mae digon i’w wneud hefyd i blant iau gydag antur llawn hwyl yn Sgubor Chwarae’r Goedwig Fechan, Pentre’r Plant Bach a’r Rhedfa Fach Werdd. Gyda chymaint i’w wneud ar ddiwrnod allan, bydd angen seibiant arnoch! Yng Nghaffi’r Dderwen Werdd, mae dewis o brydau poeth ac oer blasus, yn ogystal â dewis gwych o gynnyrch Masnach Deg a lleol. Neu, yn ystod gwyliau’r haf, gallwch gael tamaid i’w fwyta o un o’n pedwar bar byrbrydau gwych.


Atyniadau Eraill