Canolfan Gweithgareddau Parc Glasfryn

Glasfryn Parc Y Ffôr Pwllheli Gwynedd LL53 6PG

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01766 810202   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Father’s Day at Glasfryn Parc Activity Centre ~ Sunday 16th June - click here for more details (Saesneg yn unig)

Parc Gweithgareddau, Canolfan Bowlio Deg a Pharc Tonfyrddio Glasfryn, sydd wedi’i leoli ger Pwllheli, yw Prif Ganolfan Gweithgareddau Gogledd Cymru. Dewch i fwynhau diwrnod a noswaith wych i’r teulu, beth bynnag yw’r tywydd! Mae cyfleusterau parcio AM DDIM a mynediad AM DDIM i’r Parc. Mae dewis eang o weithgareddau hwyliog yn y Parc i weddu pob oedran.

P’un a fyddwch yn penderfynu derbyn her y gwibgertiau, tonfyrddio cebl, caiacio, saethyddiaeth, beiciau cwad neu roi cynnig ar fowlio deg, mae Parc Glasfryn yn cynnig diwrnod allan delfrydol i’r teulu. Mae ein Canolfan Chwarae Meddal yn llawn hwyl a gweithgareddau ac mae’n lleoliad gwych ar gyfer parti pen-blwydd plant. Mae prydau a byrbrydau cartref ar gael am brisiau rhesymol yn y Caffi a’r Ystafell Fwyta o 9:30 tan yn hwyr, neu beth am gael diod yn y bar trwyddedig. Mae ystafell ddigwyddiadau ar gael hefyd ar gyfer digwyddiadau arbennig.

Mae trefniant cyrraedd a gyrru ar y certiau (mae cylchffordd ar wahân ar gyfer plant iau a chertiau tandem ar gyfer mwy nac un gyrrwr), ond rydym yn argymell eich bod yn archebu ymlaen llaw ar gyfer y beiciau cwad, tonfyrddio a bowlio.

Mae Parc Glasfryn mewn lleoliad cyfleus ar yr A499 bedair milltir o Bwllheli ar y ffordd i Gaernarfon….chwiliwch am y fflagiau.

Atyniadau Eraill


RibRide

RibRide

8.8 milltir i ffwrdd

Wales Coast Path

Parc Antur Surf Snowdonia

5.9 milltir i ffwrdd

Zip World Titan

Zip World Titan

12.7 milltir i ffwrdd