Castell Conwy

Conwy Castle LL32 8AY

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mae cryfder milwrol enfawr castell Conwy yn tarddu o’r graig oddi tano. Wedi’i adeiladu ar gyfer Edward I, gan y Meistr James o St George, mae’r castell yn un o’r amddiffynfeydd canoloesol gwychaf sydd wedi goroesi ym Mhrydain. Mewn gair, eithriadol. Ni allwch ganfod bai, o fawredd ei dyrau uchel a’i gysylltfuriau i’w gyflwr cadwraeth gwych. Amcangyfrifir bod £15,000 wedi cael ei wario yn adeiladu’r castell, y swm mwyaf a wariodd Edward mewn cyfnod mor fyr ar unrhyw un o’i gestyll yng Nghymru rhwng 1277 a 1307. Gwerth pob ceiniog. Mae dau ragfur (pyrth caerog), wyth tŵr enfawr a neuadd fawr siâp bwa wedi’u gosod o fewn ei siâp hirgul arbennig, yn rhannol oherwydd yr allgraig greigiog gul y saif y castell arno. Ni welwch enghraifft o ‘furiau o fewn muriau’ consentrig Edward yma. Nid oedd eu hangen. Roedd y graig o dan y castell yn darparu’r diogelwch angenrheidiol. Dywed rhai mai hon yw caer orau Edward I yng Nghymru. I gael y darlun cyflawn, ewch draw i’r murfylchau. Fe welwch olygfeydd anhygoel ar draws y mynyddoedd a’r môr. Os yw’r muriau allanol yn creu argraff arnoch (a bydd yn sicr o wneud hynny), arhoswch nes y byddwch y tu mewn. Gyda wardiau allanol sy’n cynnwys neuadd fawr, siambrau a chegin, a ward fewnol fwy preifat gyda siambrau preifat a chapel brenhinol, mae’n hawdd iawn dychmygu sut roedd castell Conwy’n gweithredu pan oedd y teulu brenhinol yn y dref. Awydd bod yn dditectif? Canfyddwch fwy am sut y llwyddodd y Cymry i gipio’r castell yn y 13eg ganrif gan ddefnyddio’r Llwybr Ditectif Amser. Drwy osod lens coch dros un o’r chwe phanel gwybodaeth, gallwch ddadorchuddio stori wedi’i chodio.

Atyniadau Eraill