Castell Caernarfon

Castell Caernarfon LL55 2AY

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01286 677617   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Ar ôl yr holl flynyddoedd nid yw cryfder anhygoel Caernarfon wedi pylu. Cawres o gadarnle. Mae nerth Castell Caernarfon yn ddiedifar o gyhyrog a bygythiol. Byddai ceisio ymosod ar y strwythur enfawr hwn wedi bod yn fenter frawychus. Drwy daflu ei bwysau o amgylch, llwyddodd Brenin Edward I i greu un o’r cestyll mwyaf trawiadol yng Nghymru. Mae’n llwyr deilwng o’i statws Treftadaeth y Byd. Mae’r rhan fwyaf o gestyll yn fodlon â thyrau crynion, ond nid Caernarfon! Tyrau amlochrog oedd dewis y dydd, gyda Thŵr yr Eryr y mwyaf trawiadol yn eu plith. Fe welwch hefyd bod y cerrig lliw wedi’u trefnu’n ofalus yn fandiau. Nid ar hap a damwain y dewiswyd safle’r castell mawreddog hwn. Dyma oedd lleoliad castell mwnt a beili blaenorol y Normaniaid a chyn hynny roedd caer Rufeinig wedi’i lleoli gerllaw. Roedd lleoliad y dŵr a mynediad hawdd i’r môr yn golygu bod glannau’r Afon Seiont yn safle delfrydol i anghenfil gwaith maen Edward. Nid oedd Edward am golli’r cyfle i dynhau ei afael ymhellach ar y boblogaeth frodorol. Roedd genedigaeth ei fab, y Tywysog Cymru Seisnig cyntaf, yn y castell ym 1284, yn gyfle delfrydol i bwysleisio ei oruchafiaeth. Ym 1969, cynhaliwyd arwisgiad Tywysog Charles, y Tywysog Cymru presennol yma. Caernarfon yw un o’r wyth safle a ddewiswyd gan Cadw fel hwb ar gyfer prosiectau cymunedol i gefnogi dathliadau’r Olympiad Diwylliannol yng Nghymru.

Atyniadau Eraill