Castell Biwmares

Beaumaris Castle, Beaumaris, Anglesey LL58 8AP

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Ychydig iawn o gestyll ym Mhrydain all gystadlu â’r castell technegol berffaith hwn Allwn ni fentro dweud, castell godidog gyda chyfrannau clasurol a chymesuredd perffaith. Ymgais olaf rhaglen adeiladu enfawr Edward I yng ngogledd Cymru…trueni na lwyddodd i’w orffen! Gyda’i arian wedi’i ymestyn i’r eithaf ac ymdrechion yr Albanwyr i wrthsefyll brenin y Saeson yn fwyfwy effeithiol, roedd ei afael haearnaidd ar Gymru yn dechrau llithro. Cafodd Edward, neu ‘Longhshanks’ fel y’i gelwid oherwydd ei daldra anghyffredin, ei orfodi i ganolbwyntio ar faterion eraill ac mae’r gweddill yn hanes….. Castell Biwmares, sy’n dechnegol berffaith ac a adeiladwyd gan ddilyn cynllun dyfeisgar ‘muriau o fewn muriau, byddai Castell Biwmares y 13 ganrif gyfystyr â llong ofod yn glanio’n ddirybudd ar Ynys Môn heddiw. Fel arfer gallwch gwyno os yw cynlluniau estyniad cymydog ychydig yn fawr. Saith canrif yn ôl cafodd y broblem ei datrys mewn ffordd dra gwahanol. Cafodd poblogaeth Llanfaes eu gorfodi i symud 12 milltir (19 cilomedr) i ffwrdd i Niwbwrch er mwyn gwneud lle ar gyfer castell newydd Edward. Eisiau codi helynt? Byddai’n well i chi gadw’n dawel…neu gallech golli eich pen!

Atyniadau Eraill