Amgueddfa Lechi Cymru

Llanberis, Gwynedd LL55 4TY

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  0300 111 2 333   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Dyma amgueddfa sy’n fyw ac yn gweithio, yn adrodd hanes diwydiant llechi Gogledd Cymru ac wedi’i lleoli wrth draed mynyddoedd llechi uchel, yng ngweithdai peirianyddol Chwarel Lechi Dinorwig, o oes Victoria.

Cewch fwynhau sioe ffilm drawiadol i ddechrau, gwylio sut mae hollti llechi, gweld sut roedd cartrefi’r chwarelwyr wedi’u dodrefnu, olwyn ddŵr anferth – y fwyaf ar dir mawr Prydain, arddangosfeydd a digwyddiadau. Lle chwarae i blant, siop anrhegion a chaffi. MYNEDIAD AM DDIM.

Gallwch ein gweld ar Facebook a’n dilyn ni ar Twitter @amgueddfalechi

www.amgueddfa.cymru

Atyniadau Eraill


0.5 milltir i ffwrdd

Wales Coast Path

10.5 milltir i ffwrdd

13.1 milltir i ffwrdd